Civita: Trengs det mer marked eller styring i kraftsektoren?

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren? I panelet:Olje- og energiminister Ola Borten Moe, professor i statsvitenskap ved UiO og forfatter av boken Forretning eller fordeling? Dag Harald Claes, professor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI, Lars Thue og administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth.
Det serveres frokost fra kl. 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19, inngang i Stortingsgaten.

Daglig leder i Småkraftforeninga skrev i sin spalte i fagbladet Energi om Energilovas 20-årsmarkering med tittelen “Hurra for deg som fyller ditt formål”.
http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2240

Her kan du melde deg på: http://www.civita.no/arrangement/energiloven-20-%C3%A5r-trengs-det-mer-marked-eller-styring-i-kraftsektoren