Småkraftforeninga søker redaktør/informasjonsmedarbeider

Vil du jobbe med en av distrikts-Norges mest framtidsrettede næringer? Småkraftforeninga representerer private produsenter av fornybar energi, og en næring som skal investere 30 milliarder de neste åtte årene. Med 600 medlemmer og mer enn 220 kraftverk i drift, fra de minste gårdsprodusentene til kraftverk som leverer strøm til mer enn 3.000 husstander, er vi en kraft å regne med i klimakampen og kampen for levedyktige bygder. Nå legger vi om både nettsider og medlemsbladet Småkraftnytt til en mer moderne layout og større grad av egenprodusert materiale. Da trenger vi en redaktør og informasjonsmedarbeider som er skrivekyndig, interessert i teknologi og nysgjerrig på ny kunnskap.
Du skal produsere et medlemsblad som distribueres i 1500 eksemplarer fire ganger i året, selge annonser til dette, produsere eget innhold og bestille fagkronikker. Du må kunne sette deg inn i nytt materiale, være interessert i politikk og grønn næringsutvikling og ha evnen til å sette deg inn i medlemmenes interesser.

Du skal også publisere nyheter og oppdatere innholdet på våre nettsider, som er et naturlig referansepunkt for alle som er interessert i småkraftnæringen.

Du skal også bistå daglig leder i arbeidet med å sikre best mulige rammevilkår for næringen, med å skrive kronikker, innlegg og strategiske dokumenter. I tillegg vil du bistå der det trengs.

Se stillingsbeskrivelsen her: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=89

Nysgjerrig? Ta kontakt!