Første av flere hundre millioner elsertifikat utdelt i dag

I dag delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater ut til Kvassteinåga Kraftverk fra Vefsn i Nordland. Småkraftforeninga var selvsagt tilstede og gleder seg over at systemet er i gang. – Dette markerer starten for norske kraftverk med rett til å motta elsertifikater inntreden i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er også et viktig veiskille, innføringen av elsertifikatmarkedet forventer å gjøre vindkraftanlegg kommersielt attraktive og småkraftutbygginger mer lønnsomme, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.
Kvassteinåga Kraftverk fra Vefsn i Nordland har en installert effekt 4,33 MW og en normal årsproduksjon 15 GWh, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk til ca 750 husstander.

– Dette er svært gledelig og et stort skritt i riktig retning, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Nå gjelder at NVE får fart på konsesjonsbehandlingen og godkjenningen av sertifikatberettigede anlegg, og at Statnett og andre nettselskap får fart på nettutbyggingen.

Elsertifikater er en felles svensk-norsk teknologinøytral, markedsbasert støtteordning som skal vare fram til 2035. Støtteordning har som mål å gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Kraftverkene som kommer inn under ordningen blir tildelt elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer, mens kraftleverandører og strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en nærmere angitt andel av strømmen som selges eller brukes.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet har som mål å utløse 26,4 TWh fornybar energiproduksjon i Norge og Sverige.

Elsertifikater utstedes basert på innsendte produksjonsdata som Statnett som avregningsansvarlig mottar fra nettselskapene, etter at kraftverket har blitt godkjent av NVE som elsertifikatberettiget. Statnett har ansvar for elsertifikatregisteret.

Vaage Kraftverk (Suldal kommune, Rogaland) og Myrbekk Vannkraftverk(Suldal kommune, Rogaland) mottok også elsertifikater i dag.