Subsidier til olje hindrer fornybarsamfunnet

Dagsavisen hadde tirsdag et oppslag om oljenæringens subsidier på 25 milliarder. I dag følger de opp med et oppslag hvor Småkraftforeninga påpeker at slike subsidier hindrer omleggingen til fornybarsamfunnet. – Hvis politikerne mener alvor med festtalene om en omlegging fra fossil til fornybar energi, er det åpenbart at det er nødvendig med endringer, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeningen.
– Det er klart at hvis samfunnet har et begrenset beløp med penger tilgjengelig, og man velger å pumpe en god del av dem inn i gammeldags fossil teknologi, vil det ramme utviklingen av det fornybare samfunnet.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/ren-kraft-moter-veggen/