Økende støtte til vannkraftutbygging

To av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden 2009. Ap- og SV-velgerne er blant de mest positive til ny vannkraft. – Det har vært en stor økning i andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig. Selv om klimaendringene i seg selv ikke står høyt på folks agenda, er
fornybar energi det folk flest tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup.

Undersøkelsen avdekker at det er et markant flertall for utbygging av mer vannkraft i alle politiske leire, med unntak av Venstre. Folk som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utmerker seg som mest positive

– Dette viser en gledelig folkelig støtte til vårt viktige arbeid for klimaet, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Småskala vannkraft er et viktig bidrag til klimakampen og en god utbygging vil kunne gi et solid bidrag til ny fornybar kraftforsyning.