Uakseptabelt med regelbrudd

NVE melder i dag at de i forbindelse med behandlingen om godkjenning av anlegg under elsertifikatforskriften har avdekket at flere av anleggene ikke er bygget i henhold til gitte tillatelser og krav. Småkraftforeninga understreker at de forutsetter at alle krav og regler følges. Det er ikke klart hvilket omfang eller alvorlighetsgrad disse avvikene har, og Småkraftforeninga vil ta kontakt med NVE for å få klarhet i alle forhold rundt dette.
-Småkraftnæringa er en viktig brikke i arbeidet med å skaffe tilstrekkelig fornybar energi, samtidig som den tilfører viktig verdiskaping til distriktene, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – For at næringen skal få de rammevilkårene og det rommet den fortjener, er vi avhengig av at alle aktører spiller på lag og etter reglene. Da er det et grunnleggende vilkår at regler og vilkår i tillatelser følges.

Kraftbransjen er avhengig av samfunnets tillit og forståelse. Omdømmet avhenger av en tydelig rolleforståelse og ydmykhet i forholdet til samfunn og myndigheter.

-Uansett hvor utbredt dette problemet er har foreninga og bransjen en jobb å gjøre for å sikre at alle aktører følger spillereglene, sier Glette. –Ikke bare vårt eget omdømme avhenger av dette, men også gjennomslaget for den svært viktige fornybarsatsingen.

Dette kommer til å bli et interessant tema på Småkraftdagane 2012 som går av stabelen 20.-22. mars i Ålesund.