NVE varsler flom på vestlandet

Kraftig nedbør 22.-23. februar vil føre til flomvannføringer og spesielt i små vassdrag der vannføringen vil øke raskt. Avløpsveier må holdes åpne, varsler NVE. Det ventes store nedbørmengder onsdag og natt til torsdag over store deler av Vestlandet. Nedbøren kommer som regn opp mot 1000 moh.
Vannføringen i de fleste elver vil øke raskt og det ventes flomvannføring rundt 5-årsflom i elver som har den største delen av sitt nedbørfelt under 1000 moh. Spesielt i små vassdrag vil det bli rask vannføringsøkning.

Store nedbørmengder medfører fare for lokale oversvømmelser. Det er viktig at avløpsveier holdes åpne. Stikkrenner og sluk bør renses slik at vannet får renne unna.