– Klimadebatten må gjøres mindre abstrakt

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holdt et innlegg under fremleggelsen av TNS Gallups klimabarometer i forrige uke. I innlegget kommenterte han blant annet nyheten om at unge er mindre opptatt av klimaspørsmålet. – Klimadebatten har en tendens til å bli litt abstrakt. Vi har en tendens til å diskutere tall, brøker og formler. Jeg tror vi bør snakke mer om de konkrete tiltakene vi kan sette i verk. I den sammenheng er det gledelig å se den sterke støtten til folk gir til vind- og vannkraft i undersøkelsen, sier Borten Moe.
I klimabarometeret sier åtte av ti at de er utålmodige med satsningen på fornybar energi. Folk er svært positive både til vindkraft og vannkraft.

– Dette er gode nyheter når vi nå står overfor en massiv utbygging av fornybar energi i Norge. Det blir flere vindmøller, flere småkraftverk og flere kraftledninger for å transportere den fornybare strømmen dit den trengs, sier han.

Klimabarometeret viser også at folk er positive til petroleumssektoren. Sju av ti vil bygge ut nye oljefelt i Nordsjøen, selv om det medfører klimautslipp og naturinngrep.

– Dette viser at folk greier å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal fortsette å produsere olje og gass til en verden som trenger mer energi. Samtidig skal vi gjøre vårt eget samfunn grønnere ved å satse på fornybar energi, sier Borten Moe.