Sertifikater også for eldre anlegg?

Elsertifikatsystemet er i gang. For mange med eldre anlegg enn 2009 er ikke dette en aktuell ordning. Likevel kan det være en mulighet for å få sertifikater også for disse, gjennom oppgradering og utvidelse av anlegget. På Småkraftdagane kan du lære mer. Det har vært mindre fokus på at anlegg som utvider eller oppgraderer slik at anlegget får «varig økt produksjon» vil kunne få sertifikater for den «varig økte» produksjonen.
«Varig økning i produksjonsevne som følge av investeringer i eksisterende produksjonsanlegg gir rett til elsertifikater. Det samme gjelder ved opprustinger, utvidelser og nye produksjonsanlegg til erstatning for eksisterende anlegg.» (Elsertifikatforskriften §11)

Hvordan dette fungerer i praksis, hvor lang behandlingstid det er på søknader om utvidelse av eksisterende anlegg og om dette kan gjelde ditt anlegg, er spørsmål som dukker opp.

På Småkraftdagane i Ålesund vil sertifikatene være et tema på en rekke foredrag. I tillegg stiller NVE og Statnett med en egen stand hvor de vil svare på spørsmål og veilede både nye utbyggere og de som lurer på å utvide anlegget sitt, eller de som er sertifikatberettiget allerede.

Meld deg på i dag, her blir det fullt snart. Førstemann til mølla sikrer hotellplass på selve konferansehotellet. Foreninga har også reservert rom på flere andre hoteller i Ålesund sentrum.

Her kan du lese mer og melde deg på: http://www.kraftverk.net/visside.php?id=11