Åsen II i full drift – Norges første vindpark basert på elsertifikater

Onsdag 8. mars startet vindparken Åsen II i Time kommune kraftproduksjonen for fullt. De to 800 kW vindmøllene av type Enercon E-48 er de første vindmøllene som er bygget under det nye elsertifikatsystemet i Norge. “Dette er en milepæl i norsk vindkrafthistorie og betyr et stort løft for oss i Solvind. Det ligger mye arbeid bak og da gjør det ekstra godt å komme i mål. I dag er vi glad og litt stolt. Også fordi historien om vindkraft på Åsen er utelukkende positiv” uttaler styreleder Bjørn Hjertenes og daglig leder Jan Thiessen.

Åsen II er oppfølgeren til Åsenmøllene, og dermed antagelig også Norges første repowering prosjekt. Åsen I var i drift samme sted fra 2004 til 2009 og forsynte gården “Åsen” direkte med strøm. Vestas V20 møllene med 100 kW ble i sin tid importert brukt fra Danmark og satt opp som et studentprosjekt av da nystartete Solvind.

Forretningsideen og filosofien bak Solvinds vindkraftsatsing er plassering i kultur- og industrilandskap nært forbrukerne. Vi bruker og tilpasser oss i størst mulig grad bestående infrastruktur og unngår større inngrep og bygging i naturlandskap. Prosjektene utformes slik at miljøvern ikke må settes opp mot naturvern. Vi mener at de kan betraktes som del av den naturlige forandringen av menneskeformete landskaper.

Åsen II er et vindkraftprosjekt som lokalsamfunnet og alle behandlene instanser har sluttet opp om.

Nasjonalt og regionalt har det likevel vært stor skepsis til en satsing på småskala vindkraft. Et viktig eksempel for dette er Fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland. Den gjorde det i mange år umulig for Solvind å få prosjekter godkjent. “De positive holdningene til Åsen II viser at denne typen prosjekter har sin naturlig plass i den norske vindkraftsatsingen”, understreker Jan Thiessen.

Solvind håper nå på en holdningsendring. Med elsertifikatene har de nødvendige forutsigbare økonomiske rammebetingelsene endelig kommet på plass. Nå er det utrolig viktig at man ikke mister momentumet, sentrale myndigheter må effektivisere og harmonisere saksbehandlingen
.
Spesielt for småskala vindkraft haster dette. Saksbehandlingen for prosjektet Friestad i Hå nærmer seg 7 år, derav de siste to år til klagebehandling hos OED/MD. Det betyr nå igjen ventetid som truer grunnlaget for sikker og økonomisk drift i Solvind.

Vi ønsker å sende en stor takk til Time kommune. Administrasjonen og politikerne opptrådte ryddige, pålitelig og positivt. Det har vært avgjørende viktig for et selskap som satset nytt og modig.