Livet i skyttergravene

Mandag fikk vi nok et «krangleoppslag» i Dagens Næringsliv om hvorvidt miljøbevegelsen klager for mye, eller om kraftbransjen tar nok miljøansvar. Samtidig fikk vi en reprise på de samme beskyldningene mellom OED og miljøbevegelsen. Hvem klager mest? Alle klager for mye. De neste åtte årene skal det investeres mer enn tjue milliarder i småkraftnæringen og mellom 150 og 200 milliarder i fornybarsektoren til sammen. Det innebærer en del inngrep i naturen. Samtidig vil klimaendringene også ha betydelige konsekvenser for naturmiljø og mennesker. I kampen mot klimaendringene er mer fornybar energiproduksjon sentralt.
Kraftbransjen i Norge er preget av konservative holdninger og en kommunikasjonsstrategi som i beste fall ser ut til å være skrevet med bulldoser. Miljøbevegelsen er stort sett ung, radikal og noen har en tendens til av og til å glemme at ting tar tid og at økonomisk vekst er en forutsetning for velferd.

Dette er ikke miljøer som har de beste forutsetningene for å snakke godt og konstruktivt sammen. Likevel har man felles mål og ikke minst en lang felles framtid. Da er det på tide at noen trekker pusten, teller til ti og forsøker å være litt mer konstruktive.

Selvsagt ser vi klager fra miljøbevegelsen som er dårlig begrunnet. Noen har ikke annet grunnlag enn at man ikke ønsker mer ny energiproduksjon. Det er konservativt og lite konstruktivt.

Samtidig ser vi klager fra utbyggere som ikke er annet en kamp til siste slutt for å få gjennomført akkurat «vårt» prosjekt.

Begge disse eksemplene er legitime. Begge krever ressurser som kunne vært brukt på å godkjenne prosjekter. Begge oppfattes av den andre parten som «vanskelige» og unødvendige.

Som daglig leder i Småkraftforeninga ønsker jeg selvsagt at så mange av våre medlemmer som mulig får bygge ut sine prosjekter. I tillegg mener jeg at Norge har en unik mulighet til å bidra til at Europa får tilgang på mer relativt rimelig og stabil ny fornybar energi. I tillegg skal nye sektorer elektrifiseres i Norge og en fortsatt velferdsstat krever en levende industri basert på fornybar energi.

Da må vi faktisk gjøre noen valg. Samtidig har vi en unik natur her i landet. En natur jeg, våre medlemmer og andre utbyggere av fornybar energi er akkurat like stolt av og opptatt av at vi skal bevare som andre.

Klarer vi å fylle våre behov for fornybar energi uten å gjøre inngrep i denne naturen og uten å endre landskapet noen steder? Nei, men kanskje klarer vi å finne en god balanse.

En ting som er sikkert, er at balanse sjelden finnes i mørke, trange og sølete skyttergraver. Den beste måten å finne balansen, og å unngå unødvendige omkamper og evig tautrekning, er dialog. Vi må snakke sammen. Det er heller ikke enkelt å gjøre i hver våre skyttergraver med et godt stykke «ingenmannsland» mellom hverandres stillinger.

Jeg håper at vi kan klare å samtale om hva som er de gode prosjektene. Hva som er nødvendig og hvordan vi skal forholde oss til hverandres posisjoner.

Jeg vil også oppfordre kraftbransjen generelt til å bli bedre på å forankre virksomheten vår i befolkningen. Opplys, informer og samtal. Vi bør heller ikke oppholde unødvendige ressurser med å søke på «drømmeprosjektene», men heller søke om balanserte, godt utarbeidede og «ferdige» prosjekter.

Sånn kan vi kanskje bygge en bærekraftig, framtidsrettet og godt forankret bransje for produksjon av klimavennlig og nødvendig fornybar energi?