Småkraftforeninga heidra pensjonert byråkrat

Når Småkraftforeninga skulle dele ut den første Småkraftprisen, var det stor semje i styret om at ingen var betre kvalifiserte enn den nyleg pensjonerte NVE-byråkraten Ivar Sægrov. «Sægrov er byråkraten som fekk den nye småkraftepoken i fanget» sa styreleiar Trond Ryslett når han delte ut prisen. I 1997 uttalte Sægrov at ein då sto på trappene til småkraftverka sin renessanse. Då hadde ein heile 45 GWh planar på gong.
-Det var lite kunnskap blant utbyggjarar, tynt regelverk og mykje nybrottsarbeid som skulle til for å få opp ei ny næring, sa Ryslett under prisutdelinga. –Då var det godt å ha ein kar med praktisk sans på plass i NVE, ein som kunne ta hensyn til alle berørte partar, men samstundes finne løysingar.

Tusen takk til verdiskaparen og føregongsmannen Ivar Sægrov. Gratulerer som mottakar av den aller første Småkraftprisen.