Endringer i styret

På årsmøtet i Småkraftforeninga i Ålesund 21. mars ble det valgt to nye styremedlemmer. Trond Ryslett fortsetter som styreleder. Jan Bjarne Thorsnes fra Balestrand i Sogn ble valgt som styremedlem, og Anders Stang fra Rømskog i Akershus er utnevnt som styremedlem fra NORSKOG. Årsmøtet bar preg av livlig debatt om småkraftbransjens framtid og utfordringer.
Det var høy temperatur men bred enighet når NVEs rapport om avvik fra konsesjonsbetingelser kom opp. Det er ingen toleranse i næringen for regelbrudd, men samtidig fordres det at det skilles tydelig mellom små avvik og bevisste store regelbrudd.

Styret i foreninga består etter årsmøtet av Geir Magnor Olsen, Anders Stang, Jan Bjarne Thorsnes, Egil Berge, nestleder Lars Emil Berge og leder Trond Ryslett.