Bransjen må rydde opp

Teknisk Ukeblad fortsetter fokuset på at NVE har avdekket avvik i kontroller i forbindelse med søknader om elsertifikatgodkjennelse. Avvikene varierer i størrelse og omfang. Småkraftforeninga er klar på at avvikene må ryddes opp i. -Det er viktig å understreke at avvikene ikke må skjæres over en kam, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Her er det store variasjoner, fra mindre tilpasninger til klare og bevisste brudd på konsesjonsvilkårene. De må behandles forskjellig.
Småkraftforeninga er klar på at vilkårene for virksomheten skal følges og at papirer skal være i orden. For de som kan rydde opp i forholdene med å rapportere korrekt, må dette gjøres. Der har også NVE signalisert at reaksjonene vil stå i forhold til avvikenes størrelse og omfang.

-Skulle NVE avdekke at det har foregått bevisste avvik som grenser til miljøkriminalitet, må dette reageres tydelig på, sier Glette. -Dette er ødeleggende for den store majoriteten som driver ordentlig.

Småkraftforeninga vil også i fortsettelsen ha en tett dialog med både aktører i bransjen, konsulentselskaper og andre for å unngå at det etableres en kultur hvor avvik aksepteres.

-Konsesjonsbelagt virksomhet opererer med en tillit fra samfunnet, sier Glette. -Den tilliten er det viktig å ivareta slik at også det også i fortsettelsen vil være mulig å få slik tillit fra samfunnet.

Småkraftforeninga har tidligere omtalt avvikene:
Få papira i orden: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2357
Varslar reaksjonar på avvik: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2352
Uakseptabelt med regelbrudd: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2320

Her kan du lese saken i Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/energi/2012/04/10/-mange-cowboyer-som-bryter-konsesjonen