Uansvarlige eiere en trussel mot fornybarsatsingen

Småkraftforeningas Henrik Glette reagerer kraftig på det han karakteriserer som «forsøk på tapping av felles ressurser» når ordføreren i Herøy i følge Europower krever utbytte tross negativt resultat. – Det skal bygges nett for over hundre milliarder de neste årene. Da trenger selskapene tilførsel av kapital, ellers må sektoren restruktureres. Småkraftnæringen lider allerede under et betydelig etterslep i utbyggingen av nødvendig nettkapasitet. Uansvarlig eierstyring av infrastrukturselskapene er en trussel mot oppnåelsen av fornybarmålene innen 2020. Skal selskapene selge noe, som Herøy-ordføreren foreslår, må det i så fall være virksomhet som ikke knytter seg til de offentlige monopoloppgavene.
-Nå må det satses betydelig, sier Glette. –Da er det åpenbart at kommuner som ikke kan være rasjonelle eiere av infrastruktur av nasjonal betydning må selge seg ut eller holde fingrene av fatet. Med rasjonelle eiere ville det vært klart at sektoren trenger tilførsel av kapital, ikke ytterligere tapping og trenering.

-Nettet er felles infrastruktur og lite egnet som melkeku for kommunenes forståelig behov for midler til sine viktige oppgaver, understreker Glette. –Dersom ikke den forståelsen siger inn hos eierne, må departementet gripe inn og tvinge fram en restrukturering både på selskapssiden og i eiernes mulighet for å blande seg inn.