Veileder for slipp og dokumentasjon av minstevannføring

Krav om slipp av minstevannføring er blant de viktigste vilkårene i en vassdragskonsesjon. Vilkåret om slipp av minstevannføring er absolutt, og den pålagte vannføring skal ikke underskrides. I 2010 ble alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføring slippes.Denne veilederen gir en beskrivelse av anbefalte løsninger for slipp, registrering og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon.

Veilederen retter seg mot innehavere av vassdragskonsesjoner som har vilkår om slipp av minstevannføring, først og fremst mot nye vassdragsanlegg og er ment til bruk i planleggings- og detaljplanfasen av utbyggingen.

Last ned veileder for slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon her: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Veileder-for-slipp-og-dokumentasjon-av-minstevannforing-for-sma-vassdragsanlegg-med-konsesjon/