Småkraft AS på villspor

I en kronikk i Sogn Avis lørdag 21. april fortsetter direktør Rein Husebø i Småkraft AS sitt korstog mot en forskningsrapport fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dette er en slagmark aktørene skal få ha i fred, men når Husebø anklager Småkraftforeninga for å være mot «sunn konkurranse» er det grunn til å reagere. Husebø ser i sin kronikk ut til å være lettere forvirret om hva foreninga gjør og hva foreningas medlemmer og styremedlemmer foretar seg. Småkraftforeninga er klar over at det har foregått en utveksling mellom et tidligere styremedlem og en rekke aktører om denne saken, men disse har ikke vært initiert av foreninga eller foregått i foreningas regi.
Foreninga har heller ikke ettergått hverken metode eller empirisk grunnlag i rapporten. Foreninga har distribuert den på sine nettsider med en tilhørende kommentar om at konklusjonen støtter foreningas grunnsyn.

Småkraftforeninga arbeider for sine medlemmers interesser. Foreninga har lenge ment at det er åpenbart at det er slik at en større andel av verdiskapingen blir igjen lokalt dersom grunneierne selv deltar i utbyggingen. Det mener foreninga selvsagt fremdeles, og det er naturlig at vi ønsker velkommen forskning som støtter dette grunnsynet.

Dersom det er dette grunnsynet Husebø så foraktelig omtaler som «idelogi», har han kanskje rett. Samtidig forsvarer vi også avtalefriheten. Grunneiere og fallrettseiere har rett til å inngå de avtaler de ønsker, gode så vel som dårlige. Foreninga får til stadighet avtaler tilsendt til gjennomsyn, men har ikke tatt stilling til hvilke tilbydere som har det beste tilbudet.

Det er jo også åpenbart at det er en plass for de såkalte «industrielle» utbyggerne. Ikke alle ønsker eller har mulighet til å bygge ut i egen regi. Derfor er det også i våre medlemmers interesse at disse avtalene blir så gode som mulig. Der har åpen og god konkurranse bidratt til at vilkårene blir stadig bedre.

Når Husebø som representant for et stort offentlig eid selskap som har sin kapitalbase fra tidligere tiders monopolvirksomhet beskylder Småkraftforeninga som representerer små private grunneiere for å være mot «sunn konkurranse» blir det litt vanskelig å vite om man skal le eller gråte. Selvsagt ønsker vi sunn konkurranse velkommen. På like vilkår, med åpne kort og uten advokattrusler konkurrer vi gjerne.

Les mer om Småkraft AS og forskningsrapporten her: http://www.smaakraft.no/aktuelt/nyhetsarkiv/forskningsrapporten-meldes-inn-til-nasjonalt-granskingsutval/