ZEROs Nord-Norge konferanse 2012

Hvordan skal mulighetene innen fornybar energi realiseres og hva skal den nye rene energien brukes til? Møt olje- og energiminister Ola Borten Moe og andre sentrale aktører på ZEROs Nord-Norge konferanse i Tromsø. Konferansens innledere representerer A-laget innen fornybar energi. De er beslutningstakere fra kraftbransjen, næringslivet og politikken.
Hold av datoene 31. mai og 1. juni, se detaljert program, praktisk informasjon og meld deg på her. http://www.zero.no/fornybar-energi/nord-norge-konferansen

Konferansen starter med et uformelt ettermiddagsprogram hvor olje- og energiminister Ola Borten Moe og ZERO-leder Einar Håndlykken snakker om sine klimavisjoner for Nord-Norge. Under middagen blir det mulighet for diskusjoner med olje- og energiministeren, ZERO-lederen og innlederne fra konferansens andre dag.

På dag to av konferansen går vi grundigere inn i mulighetene for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og får presentert konkrete prosjekter innen vindkraft, småkraft, tidevannskraft og hydrogen. Regjeringen utarbeider nå handlingsplanen for hvordan Norge skal nå våre nasjonale mål i EUs Fornybardirektiv. Derfor vil vi diskutere hvordan den nye fornybare energien kan brukes for å bidra til dette, vi kommer særlig inn på elektrifisering og hydrogenproduksjon.