Småkraftverk vekker oppsikt

Eidsdal Kraft får stor oppmerksomhet i et oppslag i Sunnmørsposten. Gode resultater i småkraftverket gir inntekter til både lokalsamfunn og grunneiere. Siden oppstarten i 2006 har Eidsdal Kraft AS levert strøm for nesten 50 millioner kroner, og det har kommet grunneierne til gode gjennom leie av fallretter. Styreleder i Eidsdal Kraft AS, Egil Berge, sier til Sunnmørsposten at de 11 grunneierne delte leieinntekter på til sammen to millioner kroner i 2011.
– Kraftverket gir et brukbart tilskudd til grunneierne, og det bidrar til at de kan fortsette med gårdsdriften sin, sier Berge. Han tror også at inntektene i selskapet kan holde seg høye.

– Vi har hatt gode inntekter takket være høye kraftpriser, gode vannmengder og høy produksjon. Hvis prisene holder seg høye, er utsiktene gode for årene som kommer.

Småkraftverket hadde driftsinntekter på 11,2 millioner kroner i 2011, og resultatet etter skatt ble på 2,8 millioner. Det er penger som går inn i selskapets egenkapital, siden de åtte lokale aksjonærene ikke tar utbytte.

– Ideen med småkraftverket er at bøndene som eier fallrettene og lokalsamfunnet skal dra nytte av aktiviteten. Vi synes det er bedre enn at anlegg og drift blir satt bort til interessenter utenfra, som blir sittende med mesteparten av gevinsten, sier Berge til Sunnmørsposten.