Klimanettverk svarte på klimameldingen

Sluttdokumentet fra Norsk klimanettverks rundebordskonferanse ble overlevert miljøvernminister Bård Vegar Solhjell denne uken. Daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette, er en av underskriverne. – Det er utrolig viktig å få en felles forståelse av klimautfordringene, sier Glette. – Næringsliv, politikk og samfunn må sammen bli enige om behovet for nødvendigheten av strakstiltak. Derfor er jeg glad for at Norsk klimanettverk tok dette initiativet.

Rundebordskonferansen samlet ledere fra norsk næringsliv, organisasjonsliv, kulturliv, idrett og akademia til en rundebordskonferanse for å skrive et tilsvar til regjeringens Klimamelding.

I sluttdokumentet fra konferansen heter det blant annet at «Stortinget må fatte et nytt og ansvarlig klimakompromiss om et Norge som går foran og viser hvordan man kan utvikle et moderne og klimavennlig samfunn hvor menneskene trives».

Du kan lese hele dokumentet på klimanettverkets nettsider.

Henrik Glette fra Småkraftforeninga sier at det viktigste ved dokumentet er kravet om at det må fattes tiltak, og at det må skje raskt.

– Nå er det viktig at politikerne tar skrittet fra festtaler til faktisk handling, og da må tiltak som har en positiv klimaeffekt prioriteres. Vi må ta tak i de muligheter som ligger i omleggingen fra fossil fortid til fornybar fremtid. Her skal det skapes grønne arbeidsplasser og fornybar verdiskaping, sier Glette.