Enkelt å hjelpe fossekallen

Mange småkraftverk ligger ved fossekallens hekkeplasser. Med enkle tiltak kan fuglen leve side om side med kraftverkene uten problemer, skriver forskning.no. Godt nytt, mener Småkraftforeninga. En undersøkelse som er gjort på oppdrag for NVE i Lyngdalsvassdraget, viser at mange småkraftutbygginger berører eksisterende hekkeplasser for Norges nasjonalfugl.
Selv om utbyggingene kan true hekkingen, så viser undersøkelsen at enkle tiltak har stor effekt. I enkelte tilfeller vil kunstige hekkeplasser til og med fungere minst like godt som naturlige hekkeplasser.

Les hele saken hos forskning.no

Godt nytt

– Det er godt å se hvor gode resultater man kan få med enkle og rimelige tiltak, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette.
– Våre medlemmer er opptatt av å forvalte naturressursene på en mest mulig bærekraftig måte. Dette understreker viktigheten av at vi også får forskning på avbøtende tiltak.

Fossekallen trives, som navnet antyder, nær rennende vann, og hekker nesten alltid ved stryk eller foss. Det er det som gjør at småkraftverk kan komme i konflikt med hekkingen. Undersøkelsen forskning.no henviser til, tyder på at kraftverkene kan føre til at fuglen ikke hekker uten tiltak.

– Dette er viktig kunnskap for å sikre at vi kan gjøre gode klimatiltak enda bedre på lokale miljøtilpasninger, sier Glette.
– Hvis hekkekasser kan få fuglen til å trives enda bedre, så er ingenting bedre enn det.

Les NVE-rapporten «Fossekall og småkraftverk»