Tydelig fra Borten Moe

Småkraftforeninga er fornøyd med at olje- og energiministeren sender ut tydelige signaler om at småkraft- og nettutbygging skal være satsingsområder. Dette er viktig ryggdekning når vi nå skal investere rundt 20 milliarder i nye småkraftanlegg de neste åtte årene, sier Henrik Glette. I et intervju med NRK gjør Ola Borten Moe det klart at det er nødvendig å satse på videre kraftutbygging, hvis Norge skal ha håp om å nå målet for det felles elsertifikatmarkedet med Sverige.
– Det er viktig at statsråden er så tydelig på at utbygging av kraftlinjer og produksjonsanlegg for fornybar energi er viktige tiltak framover, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette.

– Olje- og energiministeren synliggjør det store behovet for nye kraftutbygginger, og da må vi også ha en utbygging av nettet. Vi må ha et bedre nett hvis det skal ta seg av de mange kraftverkene som kommer de neste årene.

Handling viktigere enn festtaler

– Det har lenge vært populært å være for fornybar energi i politiske festtaler, sier Glette.
– Samtidig har vi ennå ikke sett et tydelig nok taktskifte i hvordan de offentlige flaskehalsene skal løses opp.

Konsesjonsbehandling og nettutbygging er de to viktigste utfordringene for å nå fornybarmålene. Dette er offentlige kjerneoppgaver som må løses for at vi skal klare målsetningene våre som nasjon.

– Borten Moe gir klare signaler, nå må etater og nettselskaper få fart på sakene, sier Glette.
– Grunneiere landet rundt står klare til å bygge ut småkraftverk.