Småkraft og nett – temadag

24. mai arrangerer Energi Norge temadagen «Småkraft og nett». Arrangementet skal belyse og diskutere viktige temaer for både småkraftutbyggere og nettselskap. Store deler av produksjonsveksten knyttet til det svensk-norske elsertifikatmarkedet skal realiseres med småkraft. Men det er mange barrierer som står i veien for å nå dette målet.
Blant temaene som skal tas opp på seminaret er nettopp disse forskjellige barrierene, som konsesjonsbehandling, tilpasning til nett og miljøkonsekvenser. Tekniske krav til småkraft og EU-reguleringer av betydning for norsk småkraft står også på programmet. Ikke minst vil ENTSO-Es kravforslag til produksjon som tilknyttes kraftsystemet og Statnetts revisjon av FIKS bli viktige emner.

Les mer om temadagen hos Energi Norge.