Åsen II offisielt åpnet

Norges første vindkraftverk som mottar elsertifikater er offisielt åpnet. Åsen II i Rogaland er første skritt på veien til å nå målet med elsertifikatordningen. Åsen II, som ligger i Time i Rogaland har vært i full drift siden begynnelsen av mars. 11. mai fant den offisielle åpningen av vindkraftverket sted. Kraftverket, som består av to 800 kW vindmøller, har en gjennomsnittlig prduksjon på 4,9 GWh i året, nok til å forsyne 250 husstander med strøm.
Historisk

Anlegget er det første vindkraftverket som mottar elsertifikater i Norge. I tillegg er det det første norske bidraget til å oppfylle målet med det svensk-norske elsertifikatmarkedet; å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020.

Det er selskapet Solvind Åsen som eier Åsen II. Kraftverket er en videreutvikling av studentprosjektet Åsen I, som var i drift fra 2004 til 2009, og forsynte gården Åsen med strøm.