Kamp om Jølstra-utbygging

Både Sunnfjord Energi og Fjellkraft kommer til å søke om å få bygge ut en stor del av det resterende fallet av Jølstra. Det skjer etter at de to selskapene ikke klarte å få til et samarbeid, skriver Firda. Sunnfjord Energi klarte ikke å komme til enighet med 37 grunneiere i Jølster om fallrettene på den øverste delen av Jølstra-vassdraget. Grunneierne er representert av Fjellkraft, og forhandlinger mellom de to partene førte ikke frem. Dermed sitter Fjellkraft nå på 52 % av fallrettene, og Sunnfjord energi på 48 %, i følge Firda.
Begge selskapene ønsker å bygge ut, og dermed kommer det til å ligge to søknader på bordet til NVE. En av grunneierne, Alf Støfring, sier til avisen at han er skuffet over at de to selskapene ikke klarte å komme til enighet, og at avtalen med Fjellkraft er så god at han tviler på at noen kommer til å springe fra den, selv om Sunnfjord Energi får konsesjon.

Utbyggingen blir stor; i planene til Sunnfjord Energi heter det at det nye kraftverket skal produsere nærmere 180 GWh, nok til å holde 9.000 husstander med strøm. Prislappen er beregnet til 385 millioner kroner.
Les mer om utbyggingen i Jølstra hos Firda