Tynt fra DirNat

Direktoratet for Naturforvaltning hevder at småkraft er langt mer miljøskadelig enn store utbygginger. Grunnlaget for uttalelsen er en upublisert kartlegging. – Dette er altfor tynt, sier Småkraftforeningas Henrik Glette. Det er i et innspill til regjeringens energiutvalg at Direktoratet for Naturforvaltning sier at små kraftverk berører naturen i større grad enn store kraftverk. Dette er basert i en kartlegging fra Multiconsult som ikke er publisert.
I kartleggingen heter det at små kraftverk samlet sett berører en vesentlig lengre nedstrøms elvestrekning enn oppgradering- og utvidelsesprosjekter ville gjort, skriver Teknisk Ukeblad. Direktoratet sier i innspillet at det er klare indikasjoner på en totalt sett større miljøbelastning ved å bygge et stort antall små prosjekter, enn ved å bygge noen få store med samme produksjon.

Dårlig forvaltningsskikk

Daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette, mener det ikke er grunnlag i kartleggingen for å gå så langt som direktoratet gjør.
– Vi er jo gjerne med på å diskutere forskning, men da må forskningen være seriøs. Denne kartleggingen er rett og slett ikke grundig nok.

Glette mener at det virker som om direktoratet har bestemt seg for hva de skal mene, før de har grunnlag for å mene det.
– Direktoratet begynner i helt feil ende, sier han. – De starter med konklusjonen, og leter så etter argumenter som støtter den. Jeg vil kalle dette dårlig forvaltningsskikk.