Nettselskapene bør samle oppgavene

De norske nettselskapene kan spare store summer på å samle geografisk uavhengige oppgaver som er spredt på mange selskap, viser ny rapport. Det vil både kunder og eiere tjene på, mener NVE. Dersom nettselskapene er villige til å foreta endringer i dagens selskapsstruktur, så åpner det for økt effektivisering og store innsparinger, heter det i rapporten «Skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser», som PwC har laget på oppdrag fra NVE.
Nettselskapene står foran en kraftig økning i utgifter i årene som kommer, ikke minst på grunn av innføringen av AMS og Smart Grid. Dette er en stor utfordring, ikke minst for kundene, som i dag betaler rundt 15 milliarder kroner årlig i nettleie.

Ifølge rapporten er det store skalaegenskaper i de fleste av nettselskapenes oppgaver, og en samling av de geografisk uavhengige oppgavene kan gi betydelige innsparinger, særlig i kombinasjon med økt spesialisering og profesjonalisering.

Dersom selskapene ønsker å utnytte disse mulighetene, så vil det bety at oppgaver som i dag er spredt på flere selskaper må samles.

Last ned rapporten hos NVE