46 nye kraftverk sertifikatgodkjent

NVE har godkjent 46 kraftverk for tildeling av elsertifikater. Det er snakk om 45 vannkraftverk og 1 vindkraftverk. I alt har de 46 kraftverkene som nå har blitt godkjent for tildeling av elsertifikater en installert effekt på 45 MW, og en midlere produksjon på 160 GWh i året. To kraftverk fikk søknaden sin avslått, og de har en samlet effekt på 2.5 MW.
Det er 187 kraftverk som har søkt om rett til elsertifikater, og blant dem som fortsatt er under behandling er det 138 vannkraftverk og 1 biokraftverk.

Les mer om elsertifikater hos NVE