Fremtiden ER elektrisk

Hvis vi skal nå de langsiktige klimamålene, så er elektrisitet helt avgjørende, viser en ny rapport. Økt satsing på kraftproduksjon vil også gi økt verdiskaping. Det er en ny rapport som er gjort for Stiftelsen Elektroforum som slår fast at elektrisitet vil spille en sentral rolle i klimaarbeidet, skriver Energi Norge på sine nettsider. Bakgrunnen er at kraftproduksjonen i Europa skal være så godt som utslippsfri innen 2050, og da er elektrisitet den beste kraftbæreren.Overgangen til elektrisk kraft vil også gi økt verdiskaping. I følge rapporten fra Thelma Consulting er det snakk om en økt årlig verdiskaping på 35-40 milliarder kroner i 2030, og økt sysselsetting på rundt 14.000 årsverk i samme år. Disse tallene vil stige frem til 2050.
Les rapporten hos Energi Norge