Småkraft i Nordland

Nordland er et av fylkene i Norge som har størst potensial for utbygging av små vannkraftverk. Nå inviterer Småkraftforeninga og Norsk Bondelag til møte for grunneiere som er interessert i mulighetene til å bli kraftprodusent på egen grunn. I sin «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» peker fylkestinget i Nordland på at det er stort behov for ny kraftutbygging for å nå klimamålene, og fylket skal arbeide for økt produksjon tilsvarende 1.3 TWh i ny produksjon innen 2025. For at det skal skje, må arbeidet med nye utbygginger begynne nå.
Potensialet er enormt i Nordland, og det er mange grunneiere som har store muligheter til å drive med kraftproduksjon, enten selv, eller i samarbeid med andre grunneiere eller selskaper. På grunneiermøtet 7. juni tar vi for oss en rekke sentrale problemstillinger rundt lokal utbygging. Det gjelder ikke minst hvordan grunneieren kan sikre verdien i egen fallrett, og sette i gang en byggeprosess.

Stiftelsesmøte

Vi har sett en kraftig vekst i antall småkraftverk i Nordland de siste årene. Rundt 90 småkraftverk produserer nærmere 750 GWh i året. For å sikre disse produsentenes interesser, skal Småkraftforeningen Nordland nå dannes. Stiftelsen finner sted etter grunneiermøtet.

På programmet:

– Eiendomsrettslige forhold (grunneieravtaler o.l.)
– Erfaringer med å bygge selv
– Teknikk v/Brødrene Dahl AS
– Veien til konsesjon og erfaringer i Nordland v/ Minikraft
– Politikk og utfordringer

Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Tid: kl. 18:00, torsdag 7. juni 2012