Vannkraft mest effektivt

Vannkraft er den mest effektive formen for energiproduksjon, viser ny rapport. Ingen annen form for elektrisitetsproduksjon kan konkurrere når det det kommer til hvor mye energi man får tilbake i forhold til hva som går med til produksjonen. Tallenes tale er klar: Vannkraftens Energy Payback Ratio (EPR) viser at man får tilbake mellom 50 og 500 ganger mer energi fra et vannkraftverk enn det tok å bygge og drive kraftverket. Det er en rapport utført ved CEDREN, av forskere fra Østfoldforskning og Sintef som viser dette.
Vannkraft er langt mer effektiv enn den nest beste teknologien, vindkraft. Den har en EPR-verdi på mellom 4 og 30. Også termiske energikilder, som gass og kull, gir bare mellom 2 og 5 ganger energien tilbake. Grunnen til at vannkraft kommer så godt er at det er en storskalateknologi, at anleggene har lang levetid og at råstoffet kommer gratis frem til produksjonsanlegget når infrastrukturen først er etablert.

Les mer hos forskning.no

Les hele rapporten hos Østfoldsforskning