Grøvla kraftverk åpnet

Lørdag 9. juni åpnet et nytt kraftverk i Jølstravassdraget. Åpningen av Grøvla kraftverk ble blant annet markert med omvisning og motbakkeløp. Da kraftverket åpnet var det til stor festivitas. Rundt 100 mennesker møtte opp, og lederen for miljø- og energikomiteen, Erling Sande, sto for den formelle åpningen.
Det var omvisning for de oppmøtte, og kraftverket var startpunkt for motbakkeløpet Grøvla Opp. Rundt 30 mennesker deltok i det knallharde løpet.

Grøvla kraftverk har en installert effekt på 2.5 MW, og en midlere årsproduksjon på 7 Gwh. Prisen for utbyggingen er på rundt 20 millioner kroner. Det er Sunnfjord Energi – Småkraftgruppa som har stått for arbeidet med kraftverket på oppdrag fra grunneierne.

Prosjektleder Olav Osvoll sier han er stolt over jobben de har gjort.
– Vi har gjort hele jobben, fra konsesjonssøknad til bygging, og levert et nøkkelkart kraftverk til Grøvla Kraft innenfor tidsfrist og budsjett, og det er vi svært stolte av.

Grøvla ligger i en av sideelvene til Jølstra, så utbyggingen har sluppet unna store protester, og kommunen har vært positivt innstilt. Men helt uproblematisk har det ikke vært.

– NVE ville flytte stasjonen opp på grunn av bekkekløft-lokalitet med lav, støy og kulturminner, forteller Osvoll.
– Utvidede undersøkelser viste at bekkekløften ikke hadde rødlistede arter, og vi kunne bevise at plasseringen ikke var i konflikt med verken kulturminner eller støy, med de hensyn som var tatt under prosjektering av anlegget. Vi anket til OED og fikk medhold der, forteller prosjektlederen.