NVE med ny praksis for småkraftsøknader

For å få ned køen av småkraftsøknader, skal NVE nå legge om praksis. Søknader om konsesjonspliktvurdering på kraftverk over 1 MW, og søknader om konsesjon til små kraftverk blir lagt i samme saksbehandlingskø. Frem til nå har NVE bedt konsesjonssøkere på kraftverk over 1 MW om å sende konsesjonssøknad direkte, uten en egen søknad om vurdering av konsesjonsplikt. Mange har bedt om vurdering likevel, og disse sakene har blitt behandlet fortløpende, utenfor småkraftkøen.
Etter denne behandlingen har mange kraftverk over 1 MW blitt vurdert som konsesjonspliktige, og dermed har den samme utbyggingssaken blitt behandlet to ganger av NVE. Dette har ført til at søknadskøen har blitt unødvendig lang.

Nå skal søknad om konsesjonspliktvurdering på kraftverk over 1 MW legges i samme kø som søknad om konsesjon for småkraft. I følge NVE skal dette frigi saksbehandlingskapasitet i småkraftsaker, og er ett av flere grep som er gjennomført for å konsesjonsbehandle køen av småkraftsøknader raskere.

Raskere behandling er nødvendig hvis Norge skal nå målene med elsertifikatordningen. Et kraftverk må levere strøm på nett innen 31.12.2020 for at det skal være sertifikatberettiget. NVE legger til grunn at en søknad må være ferdigbehandlet innen utgangen av 2017 for å rekke å bli ferdig bygd innen tidsfristen.

Les mer hos NVE