Møtte toppbyråkrat i EU

Småkraftforeninga møtte onsdag hos EU-kommisjonæren for industri og næring. Fornybar industribygging og teknologisk likebehandling var blant temaene som var på bordet. Daglig leder i foreninga, Henrik Glette deltok sammen med president i den europeiske foreninga ESHA, Marko Gospodinacki. Fra kommisjonens side deltok direktør Didier Herbert og flere fra hans fagstab.
Et viktig tema på møtet var verdiskapingspotensialet i småkraftbransjen over hele Europa. En studie gjennomført av ESHA viser at det i EUs medlemsland er et realiserbart potensiale på 50 TWh ny fornybar energiproduksjon fra småkraft. Det norske gjenstående potensialet på rundt 18 TWh kommer i tillegg til dette.

Et så betydelig potensiale gir selvsagt også store ringvirkninger, og kommisjonæren for industri og næring er særlig opptatt av hva dette kan bety for industriutiklingen i Europa. Derfor varslet også kommisjonen at de vil sette i gang en kartlegging av leverandørindustrien framover. Dette vil være svært nyttig også for utbyggere.

Kommisjonæren for industri og næring har ikke ansvar for EUs energipolitikk, men var likevel interesserte i foreningas krav om likebehandling av fornybare teknologier. I likhet med i Norge, oppfattes ofte vannkraft i alle størrelser som fornybarteknologienes «stesøster» av naturvernere og andre, noe som medfører at prosjekter tilsidesettes.

Dette er en utfordring som småkraftnæringen må fremme hos beslutningstakere og aktører over hele Europa. Omdømmebyggingen til småkraften er en langvarig og svært viktig prosess.

Mange av næringens framtidige rammevilkår avgjøres i EU-systemet, noe vi allerede ser eksempler på med Vanndirektivet, Fornybardirektivet, nettbetingelser og mye annet. Det er derfor viktig for næringen å ha gode talerør inn i disse systemene, noe Småkraftforeninga og ESHA vil fortsette å være.