Kabelavtale med Tyskland og Storbritannia

Statnett har fått på plass to avtaler om fremskynding av arbeidet med bygging av strømkabler til Tyskland og Storbritannia. Småkraftforeninga er glad for at avtalene er på plass. – Dette er svært positivt, sier daglig leder i foreninga, Henrik Glette.- Vi mener at bedre forbindelser til utlandet er helt nødvendig hvis vi skal klare å nå de europeiske klimamålene. For norske kraftprodusenter vil det også bety tilgang til viktige markeder.

Avtalene om bygging av de to utenlandskablene har vært kjent en stund, men 21. juni kunngjorde Statnett at byggingen er fremskyndet, til 2018 for kabelen til Tyskland og 2020 for kabelen til Storbritannia. Kapasiteten på kablene er også oppgradert, til 1400 MW hver.

Den britiske avtalen er gjort med National Grid, og den tyske med nettselskapet TenneT og den statlige finansinstitusjonen KfW. Statnetts konsernsjef Auke Lont sier at han er stolt over avtalene.

– Kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge markerer en ny æra for fornybar energi i Nordsjøregionen, og er et viktig skritt i retning av et mer helhetlig europeisk kraftmarked. Forbindelsen til Storbritannia vil utgjøre en betydelig teknologisk prestasjon, og viser også at vi forplikter oss til å styrke det nordeuropeiske kraftmarkedet, sier Lont.