Første gruppebehandling gjennomført

NVE har gjennomført sin første gruppebehandling av konsesjonssøknader fra kraftverk. Seks kraftverk fikk innvilget konsesjon, fire fikk nei. For første gang har NVE gjennomført en samordnet gjennomgang av konsesjonssøknader fra en gruppe kraftverk som ligger i samme område. 10 søknader har blitt behandlet samtidig. Formålet er både økt effektivitet og en mer helhetlig vurdering, som gir en bedre oversikt over konsekvensene, i følge NVE.
Småkraftforeninga gratulerer de nye konsesjonshaverne, og registrerer at NVE ser ut til å ha fått opp farten på behandlingen. Vi håper dette tempoet vedvarer.

Vinnerne

Kraftverkene som har fått konsesjon er:

– Storelvi
– Espeelvi
– Byro
– Skiparvik
– Bråberg
– Sleveåne

De fem første ligger i Ullensvang herad, mens det sistnevnte ligger i Odda. Disse seks kraftverkene vil produsere om lag 56 GWh i et normalår, og det tilsvarer strømforbruket til 2800 husstander. Fylkesmannen hadde innvendinger mot kraftverkene i Byro og Slevåne, men NVE fant at de likevel burde få konsesjon.

Taperne

Kraftverkene som har fått avslag er:

– Øvre og Nedre Digraneselvi i Odda
– Børve/Deildo i Ullensvang
– Skjeldvikelva på grensa mellom Odda og Ullensvang

Produksjonen for kraftverkene som fikk avslag ville vært rundt 55 GWh. Disse avslagene var i tråd med Fylkesmannens innstilling.

Les mer hos NVE