Elvekraft solgt til Clemens

Clemens Kraft KS kjøper Elvekraft AS fra Troms Kraft Invest AS. Elvekraft har over 50 prosjekter, og Clemens mer enn dobler størrelse ved oppkjøpet. Clemens Kraft KS er heleid av Opplysningsvesenets fond (Ovf), som er en av landets største grunneiere. I en pressemelding fra Clemens heter det at porteføljene til Clemens og Elvekraft etter hvert vil sees i sammenheng, og skal utvikles optimalt med tanke på langsiktig god avkastning.
Clemens Kraft har 40 prosjekter i porteføljen, seks har mottatt konsesjon og to er under bygging.

Elvekraft er en av landets største småkraftutbyggere, med 50 prosjekter med et samlet potensial på 400 GWh. Selskapet ble kjøpt opp av Troms Kraft i 2009.

Styreleder i Elvekraft, Kjell Ole Straumsnes, sier i en pressemelding at Elvekraft får en god og solid eier i Clemens, og at salget vil bety at Troms Kraft kan fokusere på og rendyrke kjernevirksomheten innenfor storskala kraftproduksjon.