Nå kan du sjekke NECS

Den såkalte aggregerte beregningsrelevante mengde elektrisk energi for første kvartal gjøres nå tilgjengelig i elsertifikatregisteret NECS for hver enkelt sertifikatpliktig. Dette er tall som er viktige å kontrollere. Verdiene i NECS er basert på innrapporterte tall fra nettselskapene. Det er altså snakk om beregningsrelevant mengde elektrisk energi – den mengden energi som den sertifikatpliktiges kvoteplikt beregnes ut fra.
Det er nettselskapene som har ansvar for at de innrapporterte verdiene er korrekte, men det er viktig at de sertifikatpliktige kontrollerer de innrapporterte volumene, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette.

– Det er viktig at alle går inn og sjekker NECS, for å være sikre på at volumet er korrekt. Man kan varsle om eventuelle feil, så det blir korrigert til neste gang. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal bidra til at disse tallene blir så gode og nøyaktige som mulig i den endelige rapporteringen i 2013.

Verdiene finner du på innlogget side under menyvalget «Elsertifikatplikt» på NECS.

Mer informasjon hos Statnett