Elsertifikat ved utbedring og opprusting

Det har vært noe usikkerhet rundt hvordan NVE vil beregne økt kraftproduksjon ved utbedring eller opprusting av anlegg, som kan gi rett til elsertifikater. Nå foreligger et notat med utdypende informasjon. Dersom man ønsker å søke på elsertifikatproduksjon ved opprusting eller utbedring av kraftanlegget sitt, så er det den økte kraftproduksjonen det baseres på. Det har ikke vært helt klart hvordan en slik utregning skal foregå, men nå har NVE laget et notat som beskriver valgmulighetene og som kan brukes til å beregne forventet gevinst.
Du kan lese notatet her