Milliardlån til vannkraft

Sparebank 1 SMN har fått et lån på 1 milliard kroner, som skal brukes til finansiering av småkraftprosjekter. Det er den nordiske investeringsbanken NIB som har gitt lånet, som er øremerket til finansiering av vannkraftprosjekter. Lånet kan brukes til å finansere opp til 50 % av hvert enkelt prosjekt, og har en tilbakebetalingstid på 15 år.
Administrerende direktør i NIB, Henrik Normann, sier i en pressemelding at investeringsbanken jobber for å tilby små og middelstore bedrifter langtidsfinansiering via finansielle mellomledd.
– Vannkraft er en ren og fornybar energikilde og passer derfor utmerket NIBs mandat, sier Normann.

NIB ble opprettet for å finansiere miljøvennlige prosjekter som også styrker konkurransekraften til medlemslandene i Nordisk Råd. Dette er første gang Sparebank 1 MSN har mottatt lån fra NIB.

– Lånet er litt billigere enn det vi ville oppnådd i det ordinære innlånsmarkedet, men den største fordelen er at lånet har en varighet på hele 15 år, sier Vegard Helland, konserndirektør for bedriftsmarked i SMN, til Adresseavisen.

Lånet skal brukes til å finansiere sparebankens vannkraftprosjekt, hvorav de fleste er mellom 1 og 5 MW. Låneprogrammet inkluderer både nye vannkraftprosjekt og utbygging av eksisterende vannkraftverk.