Sommerens godkjenninger

I sommer har ytterligere 10 kraftverk blitt godkjent for elsertifikater. NVE har lagt ut en liste som blir løpende oppdatert over godkjente og avslåtte søknader. Hvor mange søknader som kommer inn blir ikke lenger offentliggjort. Til nå er 61 vannkraftverk og 1 vindkraftverk godkjent for elsertifikater. De 62 kraftverkene har en samlet ytelse på 72.80 MW, og en midlere årsproduksjon på 251.24 GWh. De 3 avslåtte anleggene er alle vannkraftverk, og har en effekt på 4.50 MW.
Lang kø

Køen for behandling av elsertifikatsøknader er lang. Ved utgangen av juni var antallet søknader som ikke var behandlet på 140. Hvor mye denne køen har vokst i løpet av juli er ikke kjent, siden NVE har sluttet å offentliggjøre antall søknader.

Her finner du oversikten over godkjente og avslått elsertifikatsøknader