Vannkraft europeisk batteri

Norsk vannkraft vil bli stadig viktigere som Skandinavias batteri. Det er konklusjonen i en ny doktorgradsavhandling fra NHH. Vannkraft er ideell i samspill med vindkraft. Det er Johannes Mauritzens doktoravhandling “Windonomics: empirical essays on the economics of wind power in the Nordic electricity market” som kommer til denne konklusjonen. Mauritzen sier til NHH Bulletin at det er gunstig for vindkraftprodusenter å ha med vannkraft i systemet.
– Vannkraft er en effektiv energikilde, har små oppstartskostnader og kan lagres. Dermed er den ideell i et samspill med den skiftende, mer ustabile vindkraften, sier han.
– Når det er overskuddsproduksjon i dansk vindkraft, eksporteres den overflødige strømmen blant annet til Norge. Dermed dekkes en del av det norske markedet, og norske vannkraftverk reagerer med å holde tilbake det vannet de ellers ville brukt, slik at prisene holdes oppe. Dermed kan en si den danske overskuddsstrømmen «lagres» i norske vannmagasiner, noe som gjerne kalles batterieffekten, sier Mauritzen til magasinet.

I oppgaven peker Mauritzen også på at systemet per i dag har sine begrensninger, blant annet når det kommer til overføringskapasitet. For at systemet skal fungere må det en utbygging av kraftnettet til, og en slik utbygging vil bli mer lønnsom jo mer vindkraftproduksjon det er i nabolandene, sier han.

Last ned NHH Bulletin 2 2012 og les hele saken