3 nye kraftverk godkjent

NVE har godkjent ytterligere tre kraftverk for elsertifikater i august. Til sammen har 65 småkraftverk blitt godkjent, mens tre har fått avslag. De tre kraftverkene som har blitt godkjent for elsertifikater av NVE i august er Indreitselva i Møre og Romsdal, Momrak i Telemark og Blålid i Sogn og Fjordane. Kraftverkene har en samlet effekt på 1.99 MW og en samlet midlere årsproduksjon på 7.6 GWh. Alle tre er vannkraftverk.
NVE har gitt godkjennelse til i alt 64 vannkraftverk og 1 vindkraftverk, mens 3 kraftverk har fått avslag. Til sammen har de 65 godkjente kraftverkene en effekt på 74.79 MW.

HER legger NVE fortløpende ut informasjon om godkjente og avslåtte elsertifikatsøknader.