Energi Norge krever skattejustering

Ulike skatteregler i Norge og Sverige kan føre til at norsk vannkraft droppes til fordel for svensk vindkraft, sier Oluf Ulseth til Dagens Næringsliv. Han krever endringer i skattereglene. En ny undersøkelse som Thema Consulting har gjort for Energi Norge viser at forskjellene i skattereglene i Norge og Sverige kan føre til at svenske prosjekter favoriseres når det kommer til utbygging av fornybar energi. Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge sier til Dagens Næringsliv at det haster med å justere skattereglene, hvis vi skal nå fornybarmålene.
– Vi ble overrasket over å se hvor store forskjellene er. Da den svensk-norske avtalen om grønne sertifikater ble undertegnet, var man opptatt av at det skulle være like konkurransevilkår. Vi mener det blir feil når skattereglene er det som skal avgjøre hvor investeringene legges, sier Ulseth til avisen.

Norge og Sverige skal bygge ut 26.4 TWh ny fornybar kraft innen 2020, ved hjelp av elsertifikater – og de mest lønnsomme prosjektene skal velges først. Den nye rapporten viser at de svenske skatte- og avskrivningsreglene gjør det gunstigere å bygge ut i Sverige enn i Norge. Blant annet er den svenske skatten på alminnelig inntekt lavere i Sverige, og Norge har et mer komplisert skattesystem.

I følge Thema kan forskjellene føre til at utbygging av så mye som 5.6 TWh blir flyttet fra Norge til Sverige. Energi Norge har lagt frem flere modeller for Finansdepartementet, som organisasjonen mener kan kompensere.

– Vi tror at særlig innføring av grønne ekstraavskrivninger for elsertifikatkraft vil være en enkel måte å veie opp for noe av forskjellene. Vi har beregnet at det vil være provenynøytralt over noen år, og dermed ikke belaste statsbudsjettet, sier Ulseth til Dagens Næringsliv. Han understreker at det haster.
– Vi ønsker endringer innført i statsbudsjettet som legges frem i høst.