Småkraftseminar hos Pareto

Meglerhuset Pareto Securities arrangerer et småkraftseminar 30. august. Et bredt anlagt program skal gi en innføring i flere aspekter ved utbygging og drift av småkraftverk. Program småkraftseminar 30. august:
0900 Introduksjon ved Pareto Securities

0910 Norsk Grønnkraft – Rune Skjevdal
Utfordringer i utbygging av småkraftverk, herunder nettilkobling

0935 Tinfos – Tor Syverud
Strukturendring – går det mot en konsolidering?

1015 Sweco – Bjørn Endre Dyrseth
Kostnadsutviklingen innen småkraftsektoren 2005-2012

1035 Nena – Arve Dahl Nielsen
Low power and elcert prices – what is wrong?

1115 Blåfall – Arne Jacobsen
Utvikling av småskala vannkraft i Norge- sett fra en ikke offentlig eid aktør

1140 CleanPower – Egil Opsahl
CleanPower Turbinator

1150 NVE – Auen Korbøl
Konsesjonsbehandling av småkraftverk, rutiner og prioriteringer

1230 Aquila Capital – Thomas Grimmer
Introduction to the company’s expectations and opportunities within small scale hydro power

1255 Småkraft – Rein Husebø
Erfaringer fra bygging av 39 småkraftverk

Seminaret finner sted i Pareto Securities lokaler i Dronning Mauds gate 3, 8. etasje.

Påmelding gjøres til Bjørn Carlsen eller Yngve Walle.