Bekymret over Sørensen

Foreninga er skuffet over Heidi Sørensens æreskjelling av småkraftprodusenter. I en artikkel i Dagens Næringsliv uttrykker vi bekymring for at hennes synspunkter kan ha forsinket Norges satsing på fornybar energi. Det er i blogginnlegget «Det store bekkerøveriet» at Sørensen, som var statssekretær i Miljøverndepartementet i fem år, frem til april i år, går til kraftig angrep på småkraftprodusenter og ordningen med elsertifikater. I innlegget skriver Sørensen at elsertifikatene er «subsidiering av miljøødeleggelse», og hun bygger opp under samtlige myter om kraftproduksjon.
Daglig leder i foreninga, Henrik Glette, sier til DN at han er svært overrasket over utfallet fra Sørensen, og at han er bekymret for hvordan den tidligere statssekretærens meninger har forsinket fornybararbeidet.

– Vi har hørt mange historier om at Miljøverndepartementet har vært en bremsekloss i utbyggingen av fornybar energi, som et stort flertall på Stortinget har vedtatt. Selv har jeg ikke kunnet tro at det kunne være så ille. Men denne bloggen er beviset på at Miljøverndepartementet har vært med på å bremse utviklingen. Når den som i praksis har vært øverste leder i Miljøverndepartementet har disse holdningene, gjør det sitt. Det er åpenbart at det taktskifte en kunne forvente etter de mange festtalene uteble, sier Glette.

«Kaster penger etter vannkrafteiere»

Heidi Sørensen sier tydelig at systemet for elsertifikater for vannkraftprodusenter er en svært dårlig idé, og skriver i blogginlegget at «grønne sertifikater bidrar primært til å kaste penger etter eiere av lønnsomme vannkraftprosjekter, samt å gjøre enda flere nedbygginger av norsk vassdragsnatur til god butikk. Av alle vedtak som berører natur som jeg har stemt for, er vedtaket om elsertifikatene det jeg angrer mest på. Får kraftutbyggerne det som de vil, kan vi snart seile inn fjordene på Vestlandet uten å se en eneste foss som styrter fritt ut i fjorden».

Dette reagerer Glette sterkt på.
– Ut fra hvordan hun ordlegger seg, ser det ut til at vi har planer om å tørrlegge naturlandskapet. Det er svært langt fra sannheten. Store deler av landets vassdrag er allerede vernet, og det er svært usannsynlig at synlige fosser vil komme til å bli utbygd, sier Glette til DN. Han mener Norge som renner over av fornybare ressurser har en plikt til å bygge ut og overføre kraft til et Europa som skriker etter fornybar energi.
– Jeg ser det som et moralsk imperativ, sier Glette.