Vi skaper debatt

Småkraftforeningas kritikk av Heidi Sørensens blogginnlegg «Det store bekkerøveriet» har skapt debatt. Vi tar en liten gjennomgang av diskusjonen til nå. I sommer har vi sett at elsertifikatmarkedet har blitt gjenstand for diskusjon, og i oppslag i blant annet Teknisk Ukeblad har de grønne sertifikatene fått hard kritikk. Det siste utspillet kom fra den nylig avgåtte statssekretæren i Miljøverndepartement, Heidi Sørensen, og den var såpass spisst formulert at vi valgte å reagere.
På sin egen blogg skriver Sørensen blant annet at elsertifikatene er «subsidiering av miljøødeleggelse», og at «grønne sertifikater bidrar primært til å kaste penger etter eiere av lønnsomme vannkraftprosjekter, samt å gjøre enda flere nedbygginger av norsk vassdragsnatur til god butikk. Får kraftutbyggerne det som de vil, kan vi snart seile inn fjordene på Vestlandet uten å se en eneste foss som styrter fritt ut i fjorden».

Dette virkelighetsbildet reagerte vi sterkt på. I et oppslag i Dagens Næringsliv fikk vi komme med vårt tilsvar til Sørensen, der vi blant annet gir uttrykk for bekymring for hvordan hennes meninger kan ha forsinket arbeidet med å nå Norges fornybarmål.

Reaksjonene kom

Artikkelen i DN fikk rask spredning gjennom NTB, og har vært trykket i en rekke aviser og nettaviser. DN fulgte også opp dagen etter, med en sak der energipolitikere kommer med hard kritikk av Sørensens uttalelser.

Kjell Ingolf Ropstad fra KrF sa at «takket være Heidi Sørensens trenering ligger vi nå langt etter svenskene på utbygging av fornybar energi og langt unna målene om klimakutt!» Også Frederic Hauge fra Bellona er svært kritisk til Sørensen, og peker på at det er god plass til både vann- og vindkraftutbygginger i Norge.

…og kommentatorene

Enkelte avisers lederskribenter har også kastet seg inn i debatten. På lørdag kom Dagbladet med kritikk av Heidi Sørensen på lederplass, men var samtidig negativ til elsertifikater. Avisen skrev blant annet at sertifikatene er «et tiltak for å skaffe norske skogeiere et større levebrød og mer kraft inn på nettet». Så vet vi det.

I sin leder på mandag kom Nationen med et tydelig innlegg i debatten. Avisen kritiserer Heidi Sørensen, og kaller henne en propp i systemet. «El-sertifikatordningen er et godt virkemiddel for å
gjøre utbyggingen av norsk fornybar energi mulig. Vern av landskap og andre miljøverdier må sikres på andre måter enn å trenere vedtatt miljøpolitikksom gir økt verdiskaping i distriktene», avslutter Nationens leder.

Dagens Næringsliv faller ned på den andre siden, og kritiserer på lederplass elsertifikatene, som avisen mener er for subsidier å regne. Avisen skriver blant annet at «Sørensens fortvilelse er at subsidiene brukes til å bygge ut små og mellomstore kraftverk som gir store ødeleggelser av naturmangfoldet. Og subsidiering av ødeleggelse av norsk natur er en høyst merkelig politikk».

Veien videre

Foreninga følger selvsagt med på debatten, og kommer til å melde oss på der vi mener det er nødvendig, for eksempel med debattinnlegg og intervjuer. Kom gjerne med innspill til esben@smakraftforeninga.no.

HER kan du lese en interessant kommentar fra Energi og Klimas Anders Bjartnes om saken.