NVE forsvarer elsertifikatene

Per Sanderud er tydelig i sin støtte til elsertifikat-ordningen i et intervju med Teknisk Ukeblad. Elsertifikater er det beste valget, sier NVE-sjefen. De siste ukene har det igjen vært diskusjon om elsertifikatene, og flere har kritisert den svensk-norske ordningen. Det har blant annet blitt sagt at bedre løsninger ville vært Enova-støtte og feed-in tariff. I et intervju med TU tar NVE-direktør Per Sanderud til motmæle mot kritikerne.
– At det skal være et mindre inngrep i markedsøkonomien å la Enova, en statlig enhet, sitte å vurdere hvert enkelt prosjekts lønnsomhet og tildele dem penger, og at det etterpå skal godkjennes av Esa, det skjønner jeg ikke. Det samme gjelder feed-intariffene, som er et større inngrep i markedet enn elsertifikatene, sier Sanderud.

I intervjuet peker Sanderud også på at elsertifikatordningen er del av en større dugnad for å få opp fornybarandelen i den europeiske kraftmiksen.

– Poenget er at fornybar energi over tid skal erstatte fossil energi. Alle landene som deltar i EUs indre marked, også Norge, har fått dette kravet. Dette er en europeisk dugnad for å få mer fornybar kraft inn på nettet. Norge bidrar relativt sett ikke noe mer enn de andre landene. Heller mindre, når det gjelder økning i fornybarandelene. Dessuten sitter vi sannsynligvis på ganske mye av de ressursene som er velegnede, sier Sanderud til TU.