Energi og Samfunn

Småkraftforaninga er blant innlederne på seminaret Energi og Samfunn på Vegmuseet på Hunderfossen 24. september. Seminaret Energi og Samfunn er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning, Glommens og Laagens Brukseierforening, Eidsiva Energi og Energisenteret.
Tema som vil bli berørt under seminaret:

– Innlandet som energileverandør – forpliktelser, muligheter og begrensinger
– Fornybar kraft, mulige målkonflikter?
– Innlandet som energiprodusent.
– Verdiskapning og ringvirkninger av energiproduksjon
– Konsesjonsbehandling og vilkår – utvikling gjennom 100 år
– Nye vassdragsprosjekter og revisjoner – muligheter og begrensinger
– Småkraft – muligheter og utfordringer
– Folks holdninger til og kunnskap om kraftnett
– Energisektorens betydning for samfunnsutviklingen i Innlandet

Foredragsholdere

– Eli Blakstad, (OED)
– Atle Tostensen, (NVE)
– Gaute Skjelsvik, (Eidsiva)
– Sæbjørn Forberg (konsulent)
– Tor Arnesen (Østlandsforskning)
– Torbjørn Østdahl (GLB)
– Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland)
– Henrik Glette (daglig leder Småkraftforeningen)
– Øystein Aas (NINA)
– Bjarne Slapgard (Gudbrandsdal Energiverk)
– Kjetil Bjørklund (Vassdragsforbundet for Mjøsa m tilløpselver)
– Lars Haltbrekken (Norges Naturvernforbund)

Praktisk informasjon/påmelding

Tid: Mandag 24. september kl 09:00 til 15:30.
Sted: Auditoriet ved Norsk vegmuseum, Hunderfossen

Spørsmål om påmelding: Margrethe Tingstad, margrethe.tingstad@nina.no, 73 80 16 10