Stor interesse for småkraft

Meglerhuset Paretos småkraftseminar 30. august ble besøkt av langt flere enn ventet. Interessen var stor for småkraftens muligheter og utfordringer, ikke minst når det kommer til konsesjonskø og elsertifikatpriser. Mann av finanshuse
Møterommet til Pareto Securities var stappfullt under seminaret, som handlet om muligheten for å investere i småkraft. Innlederne kom fra både næringen selv, NVE og investeringssiden.

Pareto er et av de norske finansselskapene som har markert seg med sin ineteresse for kraftnæringen, og med godt besøk fra potensielle investorer var det tydelig at mange ser muligheter for å tjene penger på småkraft.

Kritikk mot konsesjonskøer

Fra næringen var Småkraft AS, Blåfjell og Tinfos invitert, og de belyste alle forskjellige sider ved det å investere i, prosjektere, bygge og drifte småkraftverk. Ett poeng som alle gjentok var den trege saksbehandlingstiden, og det ble etterlatt et klart inntrykk av at dette er den største flaskehalsen.

NVEs representant forsvarte seg så godt han kunne, og pekte helt korrekt på at NVE har trappet opp arbeidet med å få unna køen. Det ble presentert tall som viser en tydelig positivt utvikling, og NVE holder fast ved fordelene ved gruppevis behandling.

Elsertifikatene hett stoff

For potensielle investorer er selvfølgelig prisnivået i tiden fremover viktig,og da spiller elsertifikatene en stor rolle. Analyseselskapet Nena presnterte tall som peker i retning av at prisen på elsertifikater kommer til å stige betraktelig i tiden som kommer.

Samtidig er det fremdeles usikkerhet i bransjen om vi vil nå målet med elsertifikatmarkedet, om 26,4 TWh ny kraft innen utgangen av 2020. Tor Syverud i Tinfos sa at økt press på leverandørindustrien vil bety at mange ikke klarer å bygge ut småkraftporteføljen sin, og dermed ikke kommer innenfor 2020-målene.

HER kan du lese mer om Nenas analyser av fremtidig sertifikatpris.